Posts Tagged: ‘Dosering’

Hva er Propecia

mai 4, 2011 Posted by Bjørn Olsen

ApotekNorge.nl har ikke problemer med toll – vi har kvalitet levering fra Europa – 100% garanti for levering til Norge. Apoteknorge.nl har komplett utvalg av medisiner (inkludert Viagra, Cialis og Propecia)uten resept.

Propecia i Norge

Kjøp Propecia kr 6.77 per generisk pille

Det er Finasteride 1mg tabletter, som brukes til å hindre eller stoppe mannligskallethet.

Indikasjoner og bruk

Propecia er indisert for behandling av mannlig mønster Hårtap (alopeciaandrogenetic) i menn bare. Sikkerhet og effekt ble påvist hos menn mellom 18 og 41 år gammel med mild til moderat håravfall av toppunktet og anterior mid-hodebunnenområdet. Effekt hos bitemporal resesjon er ikke fastslått.

Viktig melding

Propecia er ikke indisert hos kvinner. Propecia er ikke indisert hos barn.

Dosering og administrasjon

Propecia er en høy kvalitet medisin – sitt arbeid om menn alle raser og aldre. Anbefalt dosering er 1 mg oralt en gang daglig. Propecia kan gis med eller uten måltider. Generelt, daglig bruk i tre måneder eller mer er nødvendig før fordel er observert.Fortsatt bruk anbefales å opprettholde fordel,
som bør revurderes jevnlig.Tilbaketrekking av behandling fører til reversering av effekt innen 12 måneder.